Κυριακή, 16 Ιουνίου 2024

Γέφυρα ή Εμφύτευμα; Ποια είναι η προτιμότερη μέθοδος;

Οδοντικά εμφύτευμα ή γέφυρα; Ποια η προτιμότερη μέθοδος αποκατάστασης χαμένων δοντιών;

Η επιλογή ανάμεσα στην αποκατάσταση με γέφυρα ή με ένα ή περισσότερα οδοντικά εμφυτεύματα αποτελεί μια δύσκολη απόφαση αρκετών ασθενών που έχουν υποστεί απώλεια ενός ή περισσότερων δοντιών.

Ξεκινώντας από τις βασικές αρχές της οδοντιατρικής, πρέπει να τονίσουμε πως όταν χάσουμε ένα ή περισσότερα δόντια από το φραγμό είναι απαραίτητο να τα αντικαταστήσουμε.

Σε διαφορετική περίπτωση διαταράσσεται η ισορροπία της σύγκλισης και δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα που μπορεί να οδηγήσουν σε απώλεια περισσότερων δοντιών.

Αν το δόντι που απουσιάζει είναι κάποιο από τα μπροστινά, τότε επεμβαίνουν και οι εξίσου σημαντικοί αισθητικοί λόγοι που παίζουν καθοριστικό ρόλο στην επιλογή της μεθόδου αποκατάστασης.

Η αποκατάσταση ενός ή περισσότερων χαμένων δοντιών μπορεί να γίνει είτε με γέφυρα είτε με Οδοντικά εμφυτεύματα.

Οι διαφορές ανάμεσα στους δύο αυτούς τρόπους είναι σημαντικές και συχνά καθοριστικές για την τελική απόφαση.

Ας δούμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε μεθόδου στη σύγκριση που ακολουθεί:

  • Η κατασκευή γέφυρας προκαλεί φθορά στα υγιή δόντια, ενώ τα εμφυτεύματα όχι.

Για την κατασκευή μιας γέφυρας είναι απαραίτητο το τρόχισμα των δοντιών πάνω στα οποία πρόκειται να στηριχθεί.

[Φώτο: Γέφυρα]
Το τρόχισμα αυτών των υγειών δοντιών τα καθιστά επιρρεπή σε μελλοντικές βλάβες, οι οποίες προκαλούνται συχνά λόγω ύπαρξης της γέφυρας.

Όταν, λοιπόν ένα από τα γειτονικά δόντια πάνω στα οποία στηρίζεται η γέφυρα παρουσιάσει πρόβλημα, τότε για την αποτελεσματική θεραπεία είναι πιθανό να χρειαστεί αφαίρεση γέφυρας, επανατοποθέτηση ή κατασκευή νέας.

Σε αντίθεση με την παραπάνω κατάσταση, ένα εμφύτευμα τοποθετείται χωρίς να προκληθεί η παραμικρή βλάβη στα γειτονικά, υγιή δόντια.

  • Τα εμφυτεύματα υπερτερούν σε ότι αφορά στην καθαριότητα του στόματος.

Σε αντίθεση με μια οδοντική γέφυρα που αποτελεί μια ενιαία κατασκευή, τα εμφυτεύματα επιτρέπουν το σχολαστικότερο καθαρισμό ανάμεσα στα δόντια και καθιστούν δυνατή τη χρήση οδοντικού νήματος, κάτι που είναι σημαντικά δυσκολότερο σε μια γέφυρα.

Οι γέφυρες έχουν υψηλές απαιτήσεις στοματικής υγιεινής και για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος είναι απαραίτητος ο ειδικός καθαρισμός με τα κατάλληλα εργαλεία (π.χ. βουρτσάκια μεσοδόντιων).

Συχνά οι ασθενείς δυσκολεύονται να διατηρήσουν τις απαιτούμενες συνθήκες υγιεινής και τελικά προκαλούνται προβλήματα περιοδοντίτιδας στα δόντια-στηρίγματα που θέτουν με τη σειρά τους σε κίνδυνο ολόκληρη τη γέφυρα.

Τα εμφυτεύματα, επίσης, απαιτούν άριστη καθαριότητα, όπως και τα φυσικά μας δόντια. Η διαδικασία, όμως, είναι σημαντικά ευκολότερη από αυτή του καθαρισμού μιας γέφυρας.

  • Η γέφυρα δεν απαιτεί χειρουργική επέμβαση, σε αντίθεση με τα εμφυτεύματα.

Για την τοποθέτηση του εμφυτεύματος είναι απαραίτητη μια μικρή χειρουργική επέμβαση που γίνεται στο χώρο του ιατρείου με τοπική αναισθησία.

Πρόκειται, όμως, για ένα μικρό τραύμα, το οποίο θα ξεχάσετε πολύ γρήγορα, σε σύγκριση με αυτό που προκαλείται από το τρόχισμα δοντιών που απαιτείται για την κατασκευή μιας γέφυρας και θα παραμείνει για μια ζωή.

Στηριζόμενοι σε στατιστικά αποτελέσματα μπορούμε να πούμε με ασφάλεια πως μια γέφυρα δε θα μείνει στο στόμα του ασθενούς για πάντα, κυρίως λόγω της ευαισθησίας που προκαλείται στα γειτονικά δόντια.

  • Το κόστος ενός εμφυτεύματος είναι μεγαλύτερο από αυτό μιας γέφυρας.

Ναι, ένα εμφύτευμα θα σας κοστίσει περισσότερο από μια γέφυρα. Όμως, αν αναλογιστείτε πως η γέφυρα κάποτε θα χρειαστεί αντικατάσταση και πιθανόν αυτή να προκαλέσει απώλεια επιπλέον δοντιού – στηρίγματος, τότε σε βάθος χρόνου ένα οδοντικό εμφύτευμα αποδεικνύεται οικονομικότερη και λιγότερο επώδυνη λύση.

Αρκεί να σκεφτεί κανείς πως σε έναν ασθενή με υγιές οστό που φροντίζει σωστά την υγιεινή του στόματός του, ένα εμφύτευμα μπορεί να “ζήσει” μια ολόκληρη ζωή.

  • Το εμφύτευμα μιμείται τη φύση, ενώ η γέφυρα όχι.

[Φώτο: Οδοντικό εμφύτευμα]
Στην αποκατάσταση με την χρήση εμφυτεύματος τοποθετούμε μια τεχνητή ρίζα στην θέση της πραγματικής ρίζας του δοντιού που απουσιάζει.

Έπειτα, το τεχνητό δόντι τοποθετείται με τη σειρά του πάνω στο εμφύτευμα που έχει προηγηθεί.

Το τιτάνιο, το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένα τα εμφυτεύματα έχει την ιδιότητα να ενσωματώνεται πλήρως με το οστό των γνάθων και αυτό δίνει την αίσθηση στον ασθενή πως το εμφύτευμα λειτουργεί σαν ένα φυσικό δόντι.

Ανακεφαλαίωση: Μια σύντομη σύγκριση.

1. Με τα εμφυτεύματα δεν τροχίζουμε/τραυματίζουμε τα γειτονικά, υγιή δόντια, όπως συμβαίνει με τις γέφυρες.

2. Τα εμφυτεύματα επιτρέπουν το σωστό καθαρισμό του στόματος (οδοντικό νήμα), ενώ οι γέφυρες, ως ενιαίες κατασκευές, “παγιδεύουν” τροφές και κρύβουν κινδύνους.

3. Το αρχικό κόστος ενός εμφυτεύματος είναι μεγαλύτερο. Μακροπρόθεσμα, όμως, αποτελεί οικονομικότερη λύση.

4. Ένα οδοντικό εμφύτευμα μιμείται τη φύση, τόσο αισθητικά όσο λειτουργικά.

Τελικά, πότε είναι σκοπιμότερη η επιλογή της γέφυρας;

Είναι φανερό πως τις περισσότερες φορές η επιλογή του εμφυτεύματος απέναντι στη γέφυρα είναι προτιμότερη.

Υπάρχουν, όμως, περιπτώσεις που ενδείκνυται η επιλογή της αποκατάστασης με κατασκευή γέφυρας. Οι πιο συχνές από αυτές είναι:

  • Όταν τα παρακείμενα του κενού χώρου δόντια έχουν υποστεί μεγάλες αποκαταστάσεις (μεγάλα σφραγίσματα ή ανασυστάσεις), τότε είναι προτιμότερη η γέφυρα, γιατί με τις στεφάνες που θα καλυφθούν τα προφυλάσσουμε από μελλοντικά σπασίματα.
  • Όταν τα δόντια έχουν αυξημένη κινητικότητα λόγω περιοδοντικών βλαβών, τότε ενώνοντάς τα τα ναρθηκοποιούμε προσφέροντας ακινητοποίηση που θα παρατείνει το χρόνο ζωής τους στο στόμα.
  • Όταν στην μπροστινή περιοχή έχουμε δυσχρωμικά δόντια, τότε καλύπτοντάς τα έχουμε καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα. Γενικότερα, όταν για οποιοδήποτε λόγο τα δόντια που βρίσκονται δίπλα από το κενό (χαμένο δόντι) χρειάζονται κάλυψη για αισθητικούς λόγους, τότε προτιμούμε την κατασκευή γέφυρας.

Εκεί που υπερτερεί κατά κράτος η λύση των εμφυτευμάτων είναι όταν δεν έχουμε πίσω δόντια-στηρίγματα και η επιλογή είναι τα εμφυτεύματα ή η κινητή μερική οδοντοστοιχία (vitallium-μασελάκι).

Σε αυτήν την περίπτωση τα εμφυτεύματα προσφέρουν μια ακίνητη, σταθερή αποκατάσταση και μας απαλλάσσουν από το “βάλε-βγάλε” της κινητής οδοντοστοιχίας ώστε να είναι δυνατός ο καθαρισμός αυτής και του στόματος συνολικά.

Γράφει: Ηλίδης Παναγιώτης. Χειρούργος Οδοντίατρος.
Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Δημητρίου Δημάδη 5. Κατερίνη. Τηλ: 23510 36131
Ιστότοπος: ilidispan.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *