Κυριακή, 16 Ιουνίου 2024

Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά, τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης, πριν από την χρήση της ιστοσελίδας dentalpress.gr.

Η χρήση της ιστοσελίδας dentalpress.gr (Ιστοσελίδα ή Διαδικτυακός τόπος) από τους επισκέπτες – χρήστες συνεπάγεται την αποδοχή των Όρων και των Προϋποθέσεων χρήσης του.

Σε περίπτωση που δεν τους αποδέχεστε πλήρως, μην προχωρήσετε στην οποιαδήποτε χρήση αυτής της Ιστοσελίδας.

Περιορισμός Ευθύνης του dentalpress.gr και των Συντακτών του.

Επισημαίνεται ότι η χρήση της Ιστοσελίδας και του περιεχομένου του dentalpress.gr γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη.

Οι πληροφορίες στον Ιστότοπο αποτελούν γενική ενημέρωση, έχουν αποκλειστικά και μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα και σκοπό και δεν προτρέπουν σε οποιαδήποτε περίπτωση σε επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων.

Οι πληροφορίες αυτές δεν συνιστούν συμβουλές ή υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις προσωποποιημένες ανάγκες ή επιθυμίες σας και η λήψη τους δεν εγκαθιδρύει με οποιοδήποτε τρόπο καμία μεταξύ μας σχέση. Οφείλετε να μην ενεργείτε επί τη βάσει των πληροφοριών αυτών καθ’ οιονδήποτε τρόπο αλλά να αναζητάτε εξατομικευμένη επαγγελματική συμβουλή.

Το dentalpress.gr υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν φέρει σε καμία περίπτωση ευθύνη για αποζημίωση ή επανόρθωση της οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης απώλειας και ζημίας που προκύπτει από την χρήση του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας.

Χρήση Περιεχομένου:

Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

Το dentalpress.gr συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών του, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι τα παρέχουν οικειοθελώς. Σκοπός της συλλογής αυτής είναι η παροχή των υπηρεσιών της ιστοσελίδας που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά και οι οποίες είναι οι ακόλουθες:

  • Η αποστολή Newsletter (λαμβάνετε ενημερώσεις μέσω ενημερωτικών δελτίων / newsletters).
  • Η δυνατότητα δημοσίευσης άρθρων.
  • Η δυνατότητα προσθήκης στον κατάλογο.
  • Η δυνατότητα σχολιασμού δημοσιευμένων άρθρων της ιστοσελίδας.
  • Η δυνατότητα συμμετοχής του επισκέπτη σε διαγωνισμούς.

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, σύμφωνα με την τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 και του Ν. 3471/2006, ως ισχύουν αλλά και του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 καθώς και οποιουδήποτε άλλου νόμου που ισχύει ή θα ισχύει σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Προσωπικά δεδομένα ανηλίκων:

Υπάρχει επίσης δέσμευση για την προστασία και μη αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων ανηλίκων. Η συγκεκριμένη Ιστοσελίδα δεν είναι σχεδιασμένη να απευθύνεται σε παιδιά κάτω των 16 ετών. Εν συνεπεία, δεν συλλέγονται Προσωπικά Δεδομένα και για κανέναν λόγο από οποιοδήποτε άτομο το οποίο έχει περιέλθει σε γνώση μας ότι είναι κάτω των 16 ετών.

Σχολιασμός Άρθρων:

Η υπηρεσία σχολιασμού άρθρων δημιουργήθηκε για να επιτρέπει στους χρήστες να παραθέτουν την άποψή τους στο συγκεκριμένο θέμα του κάθε άρθρου. Οι επισκέπτες του dentalpress.gr μπορούν να στείλουν τα σχόλιά τους σε οποιοδήποτε άρθρο, έχοντας συμπληρώσει στην ειδική φόρμα τα προσωπικά στοιχεία που τους ζητούνται.

Tο dentalpress.gr έχει δικαίωμα να ελέγχει τα σχόλια πριν ή μετά την ανάρτησή τους. Οι διαχειριστές του site έχουν το δικαίωμα να μην αναρτούν ή και να διαγράφουν σχόλια χρηστών κατά την κρίση τους και χωρίς περαιτέρω αιτιολόγηση, εάν αυτά δεν συμμορφώνονται με τους γενικούς κανόνες λειτουργίας σχολιασμού άρθρων του site, την κείμενη νομοθεσία και ιδιαίτερα εάν αυτά περιέχουν υβριστικό, ρατσιστικό ή ανήθικο χαρακτήρα.

Το dentalpress.gr δεν αποδέχεται ή ενστερνίζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες σε αυτούς τους χώρους προσωπικές ιδέες ή γνώμες και αντιλήψεις.

Το περιεχόμενο των σχολίων που αναρτώνται θα πρέπει:

  • Να χαρακτηρίζεται από το σεβασμό και την εξασφάλιση της ελευθερίας στην έκφραση κάθε χρήστη του site.
  • Ο σχολιασμός να είναι σχετικός με το εκάστοτε άρθρο ώστε να προσφέρεται η καλύτερη δυνατή εμπειρία στον χρήστη της ιστοσελίδας.

Δημοσίευση Άρθρων:

Το περιεχόμενο των άρθρων που αναρτώνται με την υπηρεσία δημοσίευσης άρθρων θα πρέπει:

  • Να είναι γραμμένα στην Ελληνική γλώσσα (όχι Greeklish & Κεφαλαία).
  • Να  σχετίζονται με τον ιστότοπο.
  • Περισσότερα για την δημοσίευση των άρθρων δείτε εδώ.

Cookies:

Η ιστοσελίδα dentalpress.gr χρησιμοποιεί «cookies», μια τεχνολογία που αποθηκεύει δεδομένα στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας τις λειτουργικές δυνατότητες του προγράμματος περιήγησης διαδικτύου (browser) σας, προκειμένου να συλλέξει στατιστικά στοιχεία για τους επισκέπτες της ιστοσελίδας της ή προκειμένου να προβεί σε αποθήκευση ρυθμίσεων.

Εάν δεν επιθυμείτε την χρήση cookies μπορείτε να ρυθμίσετε τον browser σας έτσι ώστε να αποτρέπεται η αποθήκευση τους. Σχετικές οδηγίες θα βρείτε εδώ disable cookies.

© 2020 DentalPress.gr All rights reserved